Disclaimer

Filosofie

Nature’s Best Cosmetics wil voor de bezoekers meer bewustzijn creëren omtrent de (mogelijke) gezondheidsconsequenties van het gebruik van reguliere cosmeticaproducten. Het idee is dat een ‘groene’ badkamer een minder zware belasting op de gezondheid geeft dan het gebruik van cosmeticaproducten die synthetische ingrediënten bevatten.

Nature’s Best Cosmetics wil de bezoekers het recht geven zichzelf te onderwijzen met betrekking tot (huid)gezondheid, nuttige informatie hieromtrent en ze aansporen om vervolgens een verstandige keuze te maken bij de aanschaf van cosmeticaproducten.

Elk mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is educatie het allerbelangrijkst. De standpunten en adviezen die vermeld staan op de website en in alle media van Nature’s Best Cosmetics, dienen niet als vervanging voor conventionele medische adviezen en protocollen. Bij een (ernstige) medische aandoening, raadpleeg dan altijd als eerste uw arts. We beweren op deze website niet dat er ziektes kunnen worden genezen.

Overeenkomst

De gebruiker van de website van Nature’s Best Cosmetics is zich bewust van het feit dat Naturesbestcosmetics.nl een informatieve website is en geen medische. Derhalve kunnen aan alle media die gebruikt zijn op deze website geen rechten worden ontleend. Bij ziekte is het altijd verstandig om een arts te raadplegen. Ook wanneer men een alternatief behandeltraject wil bewandelen, is een begeleiding door een regulier geschoolde arts altijd gewenst. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt altijd bij de bezoeker van deze website.

Nature’s Best Cosmetics besteedt constante zorg en aandacht aan de gepubliceerde teksten, afbeeldingen en video’s op deze website, maar het kan voorkomen dat deze door sommige personen anders wordt geïnterpreteerd dan de bedoeling is. Hiermee wordt bedoeld dat geen enkele natuurlijke remedie universeel is en voor iedereen werkt. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts in alvorens met een alternatieve remedie aan de slag te gaan.

Met het gebruik van deze website ga je akkoord met dat je de totale verantwoording voor je eigen gezondheid, gedrag en beslissingen in de eigen hand hebt. Nature’s Best Cosmetics is dus nooit aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor gevolgen van het gebruik of interpretatie van de inhoud van deze website.

Wetgeving

De organisatie van Nature’s Best Cosmetics is zich bewust van de binnen de Europese Unie geldende wetgeving, waarin het verboden is om gezondheidsclaims te doen omtrent natuurlijke middelen. Om die reden geven wij als organisatie dan ook expliciet aan dat alle gebruikte media zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen en meningen. De verantwoordelijkheid van het al dan niet opvolgen van adviezen of interpretatie ligt te allen tijde bij de bezoekers van de website.

De teksten op deze website zijn niet bedoeld om een medische diagnose te stellen. Net zo min worden de beschreven ‘behandelingen’ bedoeld om medicatie te vervangen. Gezondheidsclaims op deze website zijn voornamelijk ontleend aan alternatieve media en hebben in de meeste gevallen geen representatieve wetenschappelijke onderbouwing. De reden om voor die bronnen te kiezen is dat de auteurs van deze website de evidence based wetenschappelijke bronnen vaak ‘gekleurd’ vinden, aangezien deze vaak gefinancierd zijn door de industrie.

De blogs zijn geschreven door auteurs zonder medische achtergrond en zijn gebaseerd op meningen en ervaringen die worden gedeeld met de lezer. De content is dus niet bedoeld als medisch advies, maar als een mening die gedeeld wordt met de lezer. Het doel is de lezer een alternatief perspectief te bieden om een goede mening te kunnen vormen omtrent het begrip ‘gezondheid’. Omdat het gaat om persoonlijke meningen en ervaringen van de auteurs,  kan er nimmer aanspraak worden gemaakt op rechten of schadevergoeding die voortvloeien uit het opvolgen van adviezen in de content van deze website.

Copyright

Alle content op deze website is beschermd door het auteursrecht © 2016 Nature’s Best Cosmetics. Dit geldt voor de teksten, afbeeldingen en video’s. Deze content mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd, uitgezonden of op een andere manier worden gebruikt, zonder schriftelijke toestemming van Nature’s Best Cosmetics. Het is gebruikers van de website wel toegestaan de content te delen op social media. Bij het schenden van het auteursrecht wordt eerst verzocht de schending ongedaan te maken. Wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan zal worden overgegaan tot het nemen van juridische stappen.

Veiligheid

Nature’s Best Cosmetics neemt geen verantwoordelijkheid voor alle externe links op de website, aangezien het onmogelijk is al deze sites te checken op betrouwbaarheid qua informatie en veiligheid.

Wij doen ons uiterste best onze eigen website zo zorgvuldig mogelijk te beveiligen tegen malafide praktijken. Desondanks is Nature’s Best Cosmetics niet aansprakelijk voor eventuele schade die door gebruikers wordt ondervonden na het gebruik van de website of de websites waarnaar wordt gelinkt.

Privacy en spam

Op de website van Nature’s Best Cosmetics bestaat de mogelijkheid voor gebruikers om zich in te schrijven voor een nieuwsbrief. Deze inschrijving geschiedt, conform de Nederlandse wetgeving, volgens een ‘double opt-in’. Zo stelt de gebruiker zich zeker dat hij geen ongewenste e-mails ontvangt. Uiteraard bestaat bij elke ontvangen nieuwsbrief of e-mail de mogelijkheid om uzelf weer uit te schrijven van de mailinglijst.

Wanneer u uw e-mailadres aan ons doorgeeft om op de mailinglijst te komen, krijgt u de garantie dat deze strikt wordt gebruikt voor de mailinglijst van Nature’s Best Cosmetics en in geen enkel geval wordt gebruikt voor andere doeleinden en zeker niet wordt gedeeld met derden.

Bij vragen of opmerkingen omtrent deze disclaimer, kunt u een e-mail sturen aan info@naturesbestcosmetics.nl

Wij maken gebruik van cookies