Over de veiligheid van NMDA-Relief en glidkruid

Op 23 april 2019 verscheen een artikel van het bijwerkingencentrum Lareb en de Zorgkrant waarin staat dat het voedingssupplement NMDA-Relief met glidkruid een ‘mogelijk verband’ heeft met een casus van levertoxiciteit en leverontsteking, beiden in 2018. Het kruid dat hiervoor mogelijk verantwoordelijk wordt geacht is ‘glidkruid’ met als actieve stof ‘baïcaline’. Lareb heeft hierover een Engelstalig artikel gepubliceerd.

In het artikel worden de gebruikelijke leveranalyses gepubliceerd zonder dat er onderzoek is gedaan naar eventueel resterende stoffen van glidkruid, geneesmiddelen en toxische stoffen in de lever en het bloed. In het artikel wordt geargumenteerd dat glidkruid mogelijk schadelijk is voor de lever, aan de hand van internationale casussen met andere voedingssupplementen met glidkruid. Verder in deze tekst zullen we aantonen dat deze voedingssupplementen geen glidkruid maar andere planten bevatten (Teucrium) die wel toxisch zijn en/of dat de patiënten tegelijk andere planten, thee’s of geneesmiddelen gebruikten met een bewezen toxisch effect.

Uit verschillende labo-resultaten blijkt dat NMDA-Relief een zuiver product is, dat geen toxische ingrediënten bevat en voldoet aan de strenge criteria van de voedselveiligheid van België en Nederland. NMDA-Relief heeft een NUT-nummer van de Belgische dienst voor volksgezondheid. Deze notificatieprocedure – die de strengste en veiligste procedure van Europa is – is onbestaande in Nederland. Gedurende de notificatieaanvraag wordt door een Belgisch panel van farmacologen en andere experts gecontroleerd op herkomst, veiligheid en dosering van de ingrediënten.

NMDA-Relief is sinds de melding in 2018 door allerhande officiële instanties onderzocht op schadelijke stoffen zoals Teucrium (Gamander), PAK’s en PA’s (Pyrrolizidine alkaloïden). Er werd geen enkele afwijking geconstateerd. NMDA-Relief bevat de meest zuivere vorm van glidkruid en baicaline extract. Gedroogde glidkruid bevat van nature 8% tot 15,5% baicaline ref, de actieve stof van glidkruid. Bij humane onderzoeken zijn doseringen van 800 mg baicaline ref tot 2.800 mg baicaline per dag veilig bevonden ref. De letale dosering (LD50) van baicaline bedraagt meer dan 3.000 mg per kg lichaamsgewicht.

Is glidkruid schadelijk voor de lever?

De referenties en andere onderzoeken die een mogelijk verband leggen tussen glidkruid en levertoxiciteit zijn misleidend. Ten eerste is er geen enkel onderzoek beschikbaar waarbij alleen glidkruid werd ingezet. Ten tweede namen de patiënten geen glidkruid maar Teucrium, een toxisch kruid dat verder wordt besproken. Ten derde namen ze tegelijk andere kruiden, thee’s en geneesmiddelen met een bewezen levertoxiciteit.

Teucrium

In meer dan driekwart van de zogenaamde ‘glidkruid-lever-casussen’ werden Amerikaanse producten gebruikt waarvan werd aangetoond dat het etiket verkeerd was. Niet glidkruid maar het toxische kruid Teucrium (Gamander) was de oorzaak. Er werden meerdere soorten Teucrium in de onderzoeken gevonden ref, T. capitatum L., T. polium, T. chamaedrys L. en T. viscidum. Uit onderzoek in 2013 blijkt dat 81% van de Amerikaanse producten valse ingrediënten bevatten, m.a.w. stoffen die niet op het etiket staan vermeld. In een andere studie waarin Amerikaanse voedingssupplementen met glidkruid werden onderzocht, bleek in 8 van de 13 producten geen glidkruid maar het toxische Teucrium te bevatten. Vermoedelijk is er onvoldoende controle op Amerikaanse voedingssupplementen. Het verwisselen van glidkruid door Teucrium is een fenomeen dat al meer dan 25 jaar bekend is in Amerika. In het online artikel van ‘The Journal of the American Botanical Council’ wordt beschreven waarom dit zo is.

Waarom Teucrium en niet glidkruid toxisch is

De toxiciteit van Teucrium wordt veroorzaakt door de massale aanwezigheid van PA’s (pyrrolizidine alkaloïden). Hoge concentraties PA’s kunnen onder meer leverfalen veroorzaken. In het product NMDA-Relief werd geen enkel spoor van Teucrium noch PA’s of andere schadelijke stoffen aangetroffen. Bovendien is uit alle internationale levercasus-onderzoeken af te leiden dat glidkruid werd gecombineerd met andere kruiden, waarvan de meeste wel schadelijk zijn of Teucrium bevatten. Glidkruid is veilig, temeer omdat het in zeer hoge doseringen hepatoprotectief is, het beschermt de lever tegen toxische invloeden ref-1ref-2ref-3.

Op de online Livertox Database van het FDA, het Amerikaanse agentschap, dat instaat voor de veiligheid van voeding en geneesmiddelen, staat geen melding dat glidkruid (skullcap) bewezen schadelijk is voor de lever, met dezelfde bovenstaande onderbouwing, zoals het gebruik van Teucrium en andere schadelijke planten. In de enige casus die het FDA vermeldt, gebruikte de patiënt een thee van creosootstruik (Larrea tridentata). Creosootstruik is toxisch voor de lever ref. Als men de Livertox Database hanteert, valt af te leiden dat heel wat planten zijn gelinkt aan levertoxiciteit. Ook alledaagse planten zoals groene thee, een plant die in verband wordt gebracht met tientallen casussen van levertoxiciteit ref. Meestal omdat groene thee besmet is met PA’s ref. Deze gifstoffen komen ook voor in commercieel verkochte kamillethee, rooibosthee, pepermuntthee en andere theesoorten ref-1 ref-2 ref-3. Ook middelen die frequent worden toegepast in de natuurgeneeskunde zoals glucosamine en chondroïtinesulfaat. Indien men de 100% regel zou willen invoeren, is geen enkel voedingsmiddel, plant of geneesmiddel veilig. Op de volgende pagina ziet u een overzicht van 15 voedingssupplementen die u beter kunt mijden.

De reden dat zoveel planten en stoffen gelinkt worden aan levertoxiciteit is meervoudig. Ten eerste is de context vaak onvoldoende onderzocht. Welke andere planten of geneesmiddelen heeft de patiënt gebruikt? Wat is de medicinale geschiedenis en de constitutie van de patiënt? Uit onderzoek weten we dat er meer dan 1.000 geneesmiddelen zijn die leverfalen kunnen veroorzaken ref, ook jaren nadat men met deze middelen is gestopt. Bovendien kent de mens meer dan 17 miljoen verschillende SNP’s ref. SNP’s zijn genetische variaties/afwijkingen die allerhande klachten, aandoeningen en averechtse reacties kunnen veroorzaken, zoals leverfalen, kanker en ADHD.

Paracetamol, geneesmiddelen en leverfalen

NMDA-Relief wordt vaak ingezet bij mensen met een psychisch traumatisch verleden. Trauma’s en psychische stress veroorzaken een toename van glutamaat ref-1 ref-2 , een stofje dat onrust, negatieve gedachten, stress en angsten veroorzaakt. Uit onderzoek weten we dat het psychisch lijden mee aan de basis ligt van een verminderde ontgifting door de toename van oxidatieve stress ref-1 ref-2, een van de bijwerkingen van een teveel aan glutamaat. Deze mensen zijn vatbaarder voor de negatieve bijwerkingen van geneesmiddelen, ook in lage doseringen. Een van de belangrijkste redenen is dat glutamaat de toename van het detox-enzym CYP2E1 veroorzaakt, dat op zijn beurt de ontstekingsreactie in de lever in gang zet ref. Paracetamol (Engelstalig: acetaminophen) is een van de geneesmiddelen die de activiteit van het CYP2E1 enzym sterk verhoogt ref.

In de casus van het Lareb met de levertoxiciteit, nam de patiënt 2 gram paracetamol per dag, een week voor de opname. Dit wordt door het Lareb als een futiliteit vermeld. Er wordt ook niet vermeld wat de patiënt nam voor deze week. Verder worden er in de resultaten van het Lareb rapport geen gegevens vermeld met betrekking tot de hoeveelheid paracetamol in de lever. Nochtans is in meerdere onderzoeken aangetoond dat leverfalen kan ontstaan bij therapeutische doseringen van 1 à 2 gram paracetamol per dag zonder alcoholmisbruik ref-1 ref-2 ref-3 ref-4 ref-5 ref-6 ref-7 ref-8 ref-9 ref-10 ref-11 ref-12 ref-13 ref-14 . Paracetamol heeft de eigenschap om de glutathion voorraad uit te putten ref-1 ref-2. Therapeutische doseringen van paracetamol verspreid over een periode van meerdere dagen kunnen glutathion met 30% tot 50% verminderen ref. Bij mensen die reeds een glutathion tekort hebben, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de levercellen, vooral bij een teveel aan stikstofmonoxide (NO) ref. NO is een stofje dat verhoogd is bij mensen met chronisch belastende stress ref, PTSS, traumatische ervaringen ref, OCD ref-1 ref-2 chronische vermoeidheid ref-1 ref-2, hoofdpijn en migraine ref, een teveel aan glutamaat ref,  bij menopauzaal gebruik van oestrogenen ref, statines ref en opiaat-pijnstillers ref.

Het grootste gedeelte van de zogenaamde glidkruid-levertoxiciteit onderzoeken gaat over menopauzale patiënten. Vaak nemen of namen menopauzale patiënten oestrogenen om de overgang te vergemakkelijken. Deze geneesmiddelen zijn in onderzoek aangetoond toxisch te zijn voor de lever ref-1  ref-2. In het Lareb rapport werden de SNP’s (genetische variatie/mutaties) niet onderzocht, wat bijzonder vreemd is. SNP’s geven een mogelijke verklaring voor abnormale reacties op geneesmiddelen en niet-viraal leverfalen. Er zijn 147 SNP’s die in verband worden gebracht met paracetamol en leverfalen ref.

Tevens werd de activiteit van de P450 enzymen niet onderzocht, dit zijn de detox-enzymen in de lever. Een van deze enzymen is het CYP2E1 enzym. Een verhoogde activiteit van dit enzym wordt in verband met leverfalen ref. De toegenomen werking van het CYP2E1 enzym wordt veroorzaakt door paracetamol ref, vasten, alcoholgebruik, overgewicht, insulineresistentie, antibiotica, verbranding van fossiele brandstoffen, isolatiematerialen, verf, rubber, printerinkt en nog vele andere stoffen ref. Bij mensen met een verminderde immuunwerking kan de combinatie van het adenovirus en paracetamol leverfalen veroorzaken ref. Er zijn met andere woorden talloze – vaak onverklaarde oorzaken – waarom iemand leverfalen kan ontwikkelen. In meer dan de helft van de gevallen wordt leverfalen veroorzaakt door geneesmiddelen, met paracetamol op de eerste plaats ref.

Volgens het Lareb heeft de tweede patiënt met niet-virale hepatitis geen medisch verleden (‘He has no medical history’). In realiteit was deze patiënt voor de behandeling met NMDA-Relief ernstig ziek en meldt het dossier tevens OCD, PTSS, chronische migraine, chronische vermoeidheid, tremor in de handen en schilfers op de ellebogen. De patiënt nam langdurig paracetamol om de migraineklachten te verminderen. Bij mensen met chronische vermoeidheid en PTSS is glutathion sterk verminderd ref-1 ref-2, het stofje dat paracetamol afbreekt. Uit onderzoek bij 45 patiënten met niet-virale hepatitis, blijkt dat 17 patiënten paracetamol namen met een gemiddelde van 600 mg per week en dit 5 tot 9 weken voor de hepatitis zich voordeed (ref). Indien bij 38% van de patiënten hepatitis ontstaat na langdurig paracetamol gebruik, kan men de veiligheid bij langdurig gebruik in vraag stellen.

Bij het onderzoek van de internationale casussen betreffende levertoxiciteit van planten, ziet men dezelfde nalatigheid in het niet vermelden van de medische historiek en het medicatiegebruik van de patiënt, ook bij het Lareb. Nochtans zou dit een wezenlijk deel van het onderzoek moeten zijn, althans als men wetenschappelijk wil te werk gaan. Er zijn er meer dan 1.000 geneesmiddelen die leverschade kunnen veroorzaken ref, vaak jaren na stopzetting. In dit Nederlandstalige artikel kunt u nalezen wat het effect is van geneesmiddelen op de lever. Levertoxiciteit ontstaat onder meer door de combinatie van een verhoogde CYP2E1 enzym activiteit, verlaagde glutathion-waarden en de vorming van haptenen. Een hapteen is een molecule dat zich nestelt in het lichaam, bijvoorbeeld als gevolg van medicatiegebruik. Het hapteen zelf is niet actief, maar kan op termijn een toxische immuunreactie veroorzaken, met leverfalen tot gevolg, ook jaren nadat men met de medicatie is gestopt. Voorbeelden van alledaagse en veilig bevonden geneesmiddelen met een bewezen levertoxiciteit zijn paracetamol ref, aspirine ref, NSAID’s ref, oestrogeenpreparaten ref, orale anticonceptiemiddelen ref-1ref-2ref-3 ref-4, antibiotica ref en antidepressiva ref. Kortom, de meeste natuurgeneeskundige zorgverleners hebben te maken met detox-problemen bij cliënten die door medicatie zijn belast.

Neem bij voorkeur een gelijke dosering N-acetyl-cysteïne (NAC) bij gebruik van paracetamol, aspirine en NSAID‘s. NAC wordt goed opgenomen in de bloedbaan en vervolgens omgezet in glutathion, een stofje dat de lever beschermt tegen deze geneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij 500 mg paracetamol neemt u 500 mg NAC. Beperk het gebruik van deze geneesmiddelen.

Bij mensen met leverproblemen en glutamaat-klachten is het gebruik van deze geneesmiddelen afgeraden.

Volgens Forensisch arts Selma Eikelenboom vallen in Nederland jaarlijks 17.000 tot 20.000 doden door verkeerde medicijnen of medische fouten met medicijnen ref. We vinden deze uitspraak overdreven. Volgens een extrapolatie berekening van de Amerikaanse cijfers zou dit aantal terug te brengen zijn op 2.000 patiënten per jaar ref. De laatste vijf jaar zijn er 63 meldingen binnengekomen bij het Lareb betreffende ernstige bijwerkingen ten gevolge van voedingssupplementen ref. Het medische verleden en het medicijngebruik wordt verzwegen in deze onderzoeken. De zogenaamde bijwerkingen van sommige voedingssupplementen worden vermoedelijk veroorzaakt door zeldzame genetische afwijkingen (SNP’s) al dan niet in combinatie met de (latente) effecten van geneesmiddelen. Indien een kruid toxisch zou zijn, dan zouden er wereldwijd honderden casussen opduiken, zoals wél het geval was met de efedrine bevattende voedingssupplementen ref.

Waarom we NMDA-Relief uit de handel nemen

Exendo Epigenomics heeft zelf via het internetartikel van Lareb moeten vernemen (op 23 april 2019) dat er in 2018 een tweede casus was van hepatitis. Wij zijn niet persoonlijk op de hoogte gebracht, wat we vreemd vinden.

We nemen NMDA-Relief uit de handel, niet omdat we twijfelen aan de veiligheid van glidkruid of omdat we verplicht worden maar om geheel andere redenen. In de eerste plaats omdat we een ethisch bedrijf zijn. Onze eerste prioriteit is het helpen van onze klanten. Mensen die NMDA-Relief nemen doen dit omdat ze onrust, stress en spanningen ervaren, wat vaak het gevolg is van verkeerde voeding, een psychisch trauma of erfelijke belasting. Deze mensen zijn gevoelig voor stress en negatieve berichtgeving. Het laatste wat we willen is dat onze klanten zich onveilig zouden voelen of meer onrust en angsten hebben vanwege de mening van het Lareb. Glidkruid is een van de veiligste en best verkopende kruiden in Nederland en België. Het kruid neemt de onrust weg, net zoals alcohol, troostvoeding, cannabis, slaap- en kalmeermiddelen dat ook doen. U kan voedingssupplementen met glidkruid, ook van andere merken, met een gerust hart blijven doornemen. Jaarlijks nemen tienduizenden mensen glidkruid in Nederland.

We zijn ons bewust dat glidkruid mogelijk zal gepolariseerd worden in de media, vooral door mensen en organisaties die de natuurgeneeskunde en voedingssupplementen in een slecht daglicht willen stellen. We adviseren u om voorzichtig te zijn met geneesmiddelen. Greenmed heeft meerdere artikels gewijd aan paracetamol. Een van de talrijke bijwerkingen van dit geneesmiddel is de toename van ADHD ref en een sterk verminderde empathie, het tweede onderzoek dat dit bevestigd ref. Het maakt dat mensen onverschillig worden voor anderen, de ik-cultuur. Paracetamol is het best verkopende geneesmiddel in Nederland, er worden jaarlijks miljoenen doosjes verkocht met geneesmiddelen die paracetamol bevatten. Voor een halve euro hebt u 20 tabletten van 500 mg. Raadpleeg eventueel PubMed, de grootste medische database, over de toxische effecten van paracetamol (Engelstalige naam ‘acetaminophen’), het bevat meer dan 11.000 onderzoeken.

De nieuwe NMDA-Relief vervangende supplementen

 

NMDA-Relief wordt in juni vervangen door Mental Support®, Relaxam® en Sleep-All®.

 

Andere producten die bijdragen tot een ontspannend effect zijn Glycine-Magnesium en Eupharinus® waarvan de werking onlangs is geoptimaliseerd door het toevoegen van lavendelextract.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *