Veroorzaakt chocolade acne?

Chocolade puistjes acne

Chocolade is zondigvoeding nummer 1! Maar het is ook de nummer 1 oorzaak van acne, althans, dat is wat de meeste mensen denken. Chocolade zou symptomen van acne veroorzaken en verergeren. Maar het beschikbare onderzoek over de vraag of chocolade acne negatief beïnvloedt, is niet sluitend. In feite zijn er verrassend weinig studies, ondanks de talloze verbanden die men vaak legt tussen het ‘bruine goud’ en acne.

Geen of juist wel invloed?

Onderzoeken die werden uitgevoerd in de jaren 60 en 70 leken vooral op de hand van de chocola snoepers. Maar meer recente kritieken wijzen op talloze hiaten in de toenmalige studies. Ofwel, ze waren niet representatief.

Meer recentelijk uitgevoerd onderzoek lijkt erop te wijzen dat chocolade inderdaad van invloed is op acne, zeker bij mensen met een acne geschiedenis.1 De discussie rondom deze onderzoeken blijft, zeker gezien de kleinschaligheid en de minimale beschikbaarheid, of het de cacao is die van invloed is op de acne, of de toegevoegde ingrediënten zoals suiker en zuivelbestanddelen, of wellicht de combinatie daarvan. Om die reden lijkt de waarheid nog altijd in het midden te liggen.

Pure chocolade en acne

In 2011 deed Samantha Block, een medisch student aan de Universiteit van de Miami Miller School of Evidence, een kleine studie waarbij de correlatie tussen chocolade en acne min of meer werd aangetoond.2 Om na te gaan of het de cacao was die de puistjes veroorzaakte of de toegevoegde ingrediënten, gaf Block haar 10 mannelijke deelnemers met een geschiedenis van acne 50 gram pure chocolade van 100% per dag en instrueerde hen om een ​​regelmatig dieet aan te houden.

“Het feit dat bij de studie gebruik is gemaakt van 100% cacao, is een groot voordeel,” zegt Block’s senior mede-onderzoeker Caroline Caperton. De bestanddelen van pure chocola die acne verergeren volgens haar, zijn cafeïne en de daaraan verwante stof theobromine, waarvan bekend is dat deze de poriën verstoppen. Toch is deze studie niet erg representatief, aangezien ook deze zeer kleinschalig is uitgevoerd.

Wetenschappelijk of logica?

Met zo weinig kwaliteitsstudies en zoveel mogelijke factoren is het bijzonder lastig om vast te stellen of chocolade nu daadwerkelijk van invloed op is op de symptomen van acne en deze misschien zelfs veroorzaakt. Uiteraard is geen proefpersoon hetzelfde en worden in verschillende studies verschillende soorten chocolade gebruikt, waardoor er geen eenduidige conclusie kan worden getrokken. De wetenschap laat het vooralsnog op het chocolade front dus duidelijk afweten.

Als pure, onbewerkte chocolade al een oorzaak van acne kan zijn, dan zegt de logica dat toevoegingen als zuivelbestanddelen en suiker de symptomen waarschijnlijk nog verergeren, aangezien die ontstekingsbevorderend werken. Bij de keuze tussen melk- of pure chocolade, lijkt de voorkeur dus uit te gaan naar de minst bewerkte en meest pure vorm om acne zoveel mogelijk te voorkomen.

Chocolade is uiteraard heel wat anders dan pure, rauwe cacao. Rauwe cacao staat bekend om zijn bijzonder hoge voedingswaarde.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies